Audit de securitate cibernetică

Se verifică indeplinirea cerinţelor minime de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice prevăzute în OG 1323 din 19.11.2020. Se desfășoară activitățile de audit [AS1]-[AS6] în conformitate cu OSGG 559/2021 pentru întregul sistem informatic al operatorului economic. Se va testa nivelul de securitate al rețelelor și sistemelor informatice. Se întocmește Raportul de Audit de Securitate. Durata auditului și activitățile detaliate se stabilesc în baza unei oferte personalizate în funcție de activitatea Operatorului Economic.

CPV:
 • 72810000-1 - Servicii de audit informatic
Servicii prestate în cadrul auditului:
 • Audit, Analiza și Evaluare sistem
 • Managementul Riscurilor identificate
 • Analiza istoricului de evenimente al organizației
 • Evaluare finala vulnerabilități și definirea gradului de penetrabilitate

Procesul presupune evaluarea sistemului informatic și managementul acestuia și alinierea la managementul companiei în sine.

GMB Computers propune:
 • Testarea operațiunilor IT;
 • Testarea controalelor logice și de securitate fizica;
 • Testarea procedurilor de recuperare în caz de dezastru;
 • Testarea continuității afacerii;
 • Evaluarea integrității datelor (evaluarea procesului, identificarea controalelor, etc.);
 • Evaluarea controalelor asupra platformelor critice de sistem, a componentelor rețelei și a componentelor fizice, a infraastructurii IT care susține procesele de afaceri relevante;
 • Revizuirea organizației IT (structura organizatorica, conducerea, etc.);
 • Revizuirea procesului IT (helpdesk, managementul serviciilor, supravegherea managementului aplicațiilor).
Gestionarea riscurilor IT permite măsurarea, gestionarea și controlul riscurilor în interiorul organizației. Că și domenii de interes în acest sens, putem identifica următoarele zone sensibile:
 • Date (confidențialitate, calitate, acces);
 • Securitate și confidențialitate (evitarea scurgerii de informații, biometrie și gestionarea identității, securitatea schimbărilor);
 • Frauda (criminalistica IT, managementul riscului de frauda);
 • Plati (gestionarea riscului de plata, aliniere legislație, potențiale sancțiuni);
 • Rezistenta și continuitate (recuperare post eveniment, rezistenta și pregătire, testare, exerciții și simulări);
 • Proiecte și Testare (gestionarea riscului de proiect, gestionarea testelor, implementarea acestor teste);
 • Controale IT (controlul schimbărilor, management risc tehnologic, audit intern IT, etc.);
 • Contracte (risc de contractare, managementul riscului furnizorului, etc.).

Ne puteţi apela de luni până vineri în intervalul orar 8:00-17:00.

Consultanta NIS ConsultSecCib Implementare Raspuns Audit IT Audit NIS

hai sa lucram impreuna

Sediul central:
Program: Luni – Vineri – 8:00 – 17:00
Secretariat:
Telefon: +40 241 619 222
Comercial:
Telefon: +40 732 121 411
Financiar:
Suport Tehnic Cyber Security: Telefon: +40 722 736 875 Email: cyber@gmbcomputers.ro
Suport Tehnic:
(Televiziune, Internet, Data Center)
Telefon: +40 722 736 875
Program: zilnic – 8:00 – 22:00

Acest site foloseste cookie-uri. Mai multe informatii